17 دی 1314
اعلام رسمی قانون کشف حجاب توسط رضا پهلوی
رضا پهلوی در جشن فارغ‌التحصيلي دانشسراي مقدماتي دختران در تهران، اجراي قانون كشف حجاب را اعلام كرد. در اين مراسم، همسر و دختران وی بي‌حجاب شركت كرده بودند.