21 دی 1350
درگذشت آيت‌الله حائری مازندرانی
21 دی 1350 آيت‌الله حائری مازندرانی ـ از علمای مشهور سمنان ـ درگذشت.