22دی 1356
محکومیت مقاله توهین آمیز روزنامه اطلاعات علیه امام خمینی توسط مراجع تقلید
مراجع تقلید نسبت به چاپ مقاله توهين‌آميز عليه امام خمينی در روزنامه اطلاعات، را محکوم کردند.