22 دی 1357
تشکیل شورای انقلاب به فرمان امام خمینی
22 دی 1357امام خميني  در پيامي تشكيل «شوراي انقلاب اسلامي» را اعلام كردند. امام در اين پيام دولت بختيار را «غاصب» ناميدند.