23 دی 1386
رحلت آیت‌الله شیخ احمد مجتهدی تهرانی
آیت‌الله شیخ احمد مجتهدی تهرانی از علمای تهران که سالیان سال در حوزه به تربیت طلاب مشغول بود، دار فانی را وداع گفت.