23 دی 1386
درگذشت علامه سید جعفر شهیدی
استاد علامه سید جعفر شهیدی محقق ، ادیب و پژوهشگر اسلامی دار فانی را وداع گفت.