اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر کرد
شادی مردم بعد از فرار دیکتاتور به روایت لنز دوربین
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ فرار محمدرضا و فرح پهلوی از ایران در 26 دی ماه 1357 موجی از شادی و خوشحالی را در بین مردم مبارز و انقلابی ایران به وجود آورد. تصاویر، روایت‌های جذابی از آن روز را به نمایش گذاشته‌اند که بخشی از آن را در ادامه می‌بینید.


شادی مردم پس از فرار محمدرضا پهلوی در سال 57


شادی مردم پس از فرار محمدرضا پهلوی در سال 57


شادی مردم پس از فرار محمدرضا پهلوی در سال 57


شادی مردم پس از فرار محمدرضا پهلوی در سال 57

شادی مردم پس از فرار محمدرضا پهلوی در سال 57

شادی مردم پس از فرار محمدرضا پهلوی در سال 57

شادی مردم پس از فرار محمدرضا پهلوی در سال 57

شادی مردم پس از فرار محمدرضا پهلوی در سال 57

شادی مردم پس از فرار محمدرضا پهلوی در سال 57


شادی مردم پس از فرار محمدرضا پهلوی در سال 57


شادی مردم پس از فرار محمدرضا پهلوی در سال 57


شادی مردم پس از فرار محمدرضا پهلوی در سال 57شادی مردم پس از فرار محمدرضا پهلوی در سال 57

شادی مردم پس از فرار محمدرضا پهلوی در سال 57

شادی مردم پس از فرار محمدرضا پهلوی در سال 57