28 دی 1357
رد درخواست کارتر توسط امام خمینی مبنی بر حمایت از بختیار
جيمي كارتر ـ رئيس‌جمهور امريكا ـ بار ديگر از امام خميني خواست به دولت بختيار شانس موفقيت دهد. امام اين تقاضا را نيز با قاطعيت رد كردند.