29 دی 1357
تظاهرات عظیم مردم در سراسر ایران همزمان با اریعین حسینی
به مناسبت اربعين امام حسين(ع) سراسر ايران شاهد راهپيمايي‌هاي عظيم و آرام مردم در حمايت از امام خميني بود.