29 دی 1357
استعفای سید جلال تهرانی از شورای سلطنت برای ملاقات با امام خمینی
سيد جلال‌الدين تهراني ـ رئيس شوراي سلطنت ـ خواستار ملاقات با امام خميني شد. امام براي اين ديدار دو شرط تعيين كردند: استعفاي وي از رياست شوراي سلطنت و اعلام غيرقانوني بودن شورا. تهراني هر دو شرط را پذيرفت.