30 دی 1373
درگذشت مهدی بازرگان
مهندس مهدي بازرگان اولين نخست وزير دولت جمهوري اسلامي ايران كه براي مداواي بيماري قلبي خود رهسپار سوئيس شده بود، ساعتي پس از ورود به زوريخ بر اثر حمله قلبي در 88 سالگي دارفاني را وداع گفت.