2 بهمن 1357
حمله عمال رژیم پهلوی به مسجد اعظم ارومیه
مسجد اعظم ارومیه هدف گلوله‌های تانک رژیم شاه قرار گرفت. این مسجد که در دوران انقلاب اسلامی محل تجمع مبارزان بود، در ماه آذر این سال نیز مورد حمله تانک‌های رژیم قرار گرفت. در این حملات ضریح فیروزه‌ای مسجد خسارات فراوان دیدو 4 نفر شهید شدند.