تصویر اولین اطلاعیه کمیته استقبال از امام خمینی در 3 بهمن 57

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ با بیشتر شدن احتمال بازگشت امام خمینی به کشور، لزوم تشکیل نهادی به منظور سازماندهی امور مربوط به استقبال از ایشان، احساس شد. به همین منظور در 30 دی‌ماه 1357، کمیته استقبال از امام خمینی تاسیس شد و این کمیته در روز 3 بهمن‌ماه اولین اطلاعیه خود را درباره نحوه برگزاری مراسم استقبال منتشر کرد.

در این اطلاعیه آمده بود:

«اطلاعیه شماره یک کمیته برگزاری استقبال از امام خمینی

1- به منظور برگزاری مراسم استقبال از امام خمینی کمیتهای با شرکت نمایندگان گروههای مختلف اجتماعی تشکیل شده است.

2- کمیته ضمن اعلام و بشارت ورود امام از کلیه هموطنان عزیز انتظار دارد آنچنان که در شأن چنین استقبال با شکوهی است با حفظ نظم و انضباط و یکپارچگی همچون دفعات گذشته در راهپیماییها رشد خود را نشان دهند.

3- با توجه به تعلیمات عالیه قرآن و سنت نبیاکرم و امام علیابنابیطالب(ع) و پیروان بحق آن بزرگواران و رعایت سادگی و بیپیرایگی شکوه و جلال این استقبال، در سادگی آن خواهد بود؛ لذا از هرگونه تشریفات و آذینبندیهای تجملی که خاص طاغوتها و فراعنه است از قبیل طاق نصرت و امثال آن خودداری فرمائید. به خصوص که ورود امام روز 27 صفر و مصادف با رحلت حضرت رسول اکرم و شهادت امام حسن مجتبی است. احساسات مقدس شما مردم و علاقهمندی به حق شما برای دیدار امام باعث نشود که از اصول و موازین اسلام بیرون روید و اعمال شما شایسته ملتی که با قیام و فداکاریهای بینظیر و گسترده خود جهان را به اعجاب واداشته است نباشد.

4- از نظر ایجاد نظم و یکپارچگی در این استقبال وسیع پرشکوه خواهشمند است هرگونه تدارک و برنامهای با اطلاع این کمیته انجام گیرد.

نشانی و شماره تلفن‌های کمیته به شرح زیر است ...

5- جزئیات برنامه استقبال در اطلاعیههای بعدی کمیته تعیین و به اطلاع هموطنان عزیز خواهد رسید.

کمیته برگزاری استقبال از امام خمینی

57/11/3»


اولین اطلاعیه کمیته استقبال از امام خمینی در سوم بهمن 1357