4 بهمن 1357
تظاهرات افسران ، درجه‌داران و همافران در حمایت از امام خمینی
امروز گروهي از افسران، درجه داران و همافران آشكارا در تهران (سه راه آذري) دست به يك راهپيمايي به حمايت از انقلاب اسلامي و امام خميني زدند. همچنين صدها نظامي دربوشهر، اصفهان و شیراز همبستگي خود را با مردم اعلام كردند.