5 بهمن 1358
برگزاری اولين انتخابات رياست جمهوری
اولين انتخابات رياست جمهوری در ايران برگزار شد. در پی اين انتخابات ابوالحسن بنی‌صدر به عنوان نخستين رئيس‌جمهور اسلامی ايران انتخاب شد.