6 بهمن 1329
تظاهرات مردم تهران در حمایت از ملی شدن صنعت نفت
مردم تهران در تظاهرات گسترده‌ای كه به دعوت آيت‌الله كاشانی در مسجد شاه (امام‌خمينی)  برگزار شد، خواستار ملي شدن صنعت نفت شدند.