7بهمن 1357
رد گفته های بختیار توسط امام خمینی
بختیار گفت برا ملاقات با آیت‌الله خمینی اگر لازم باشد به پاریس خواهم رفت. امام خمینی در پاسخ گفت: بختیار غیره قانونی است وباید استعفا دهد. وتا استعفا ندهد ملاقاتی در کار نیست.