اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر کرد
سرلشگر محمد سلیمی در قاب تصویر
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ سرلشگر محمد سلیمی وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران در دهه شصت، دومین فرمانده ارتش جمهوری اسلامی و مشاور فرماندهی کل قوا در دهم بهمن 1394 دار فانی را وداع گفت. به همین مناسبت صفحه اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی تصاویر تاریخی از سرلشگر محمد سلیمی را  منتشر کرد.

سرلشگر محمد سلیمی در قاب تصویر


سرلشگر محمد سلیمی در قاب تصویر


سرلشگر محمد سلیمی در قاب تصویر


سرلشگر محمد سلیمی در قاب تصویر

سرلشگر محمد سلیمی در قاب تصویر

سرلشگر محمد سلیمی در قاب تصویر


سرلشگر محمد سلیمی در قاب تصویر

سرلشگر محمد سلیمی در قاب تصویر

سرلشگر محمد سلیمی در قاب تصویر

سرلشگر محمد سلیمی در قاب تصویر

سرلشگر محمد سلیمی در قاب تصویر

سرلشگر محمد سلیمی در قاب تصویر

سرلشگر محمد سلیمی در قاب تصویر

سرلشگر محمد سلیمی در قاب تصویر

سرلشگر محمد سلیمی در قاب تصویر