12بهمن 1391
درگذشت دکتر حسن حبیبی
دکتر حسن حبیبی اولین معاون اول رئیس جمهور ایران در سن 76 سالگی درار فانی را وداع گفت.