14 بهمن 1357
تشریح مواضع انقلاب اسلامی توسط امام خمینی
امام‌‌خمينی با تشریح مواضع آینده نظام اسلامی درباره دولت بختیار و ارتش فرمودند: دولت فعلی غاصب و غيرقانونی است و بايد كنار رود. افراد ارتش فرزندان ما هستند و بايد به دامان ملت باز گردند.