16 بهمن 1357
هشدار امام خمینی به بختیار
امام خمینی خطاب به نمایندگان مستعفی مجلس شورای ملی که به دیدارشان آمده بودند، گفت: «این مرد را(بختیار) نصیحت کنید که کار را به جایی نرساند که ما به مردم بگوییم بریزند سرش و او را از بین ببرند.»