مراسم رونمایی از کتاب "بهائیان نظامی در حکومت پهلوی دوم" برگزار شد
به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی هنری مرکز اسناد انقلاب اسلامی، مراسم رونمایی از کتاب "بهائیان نظامی در حکومت پهلوی در خبرگزاری تسنیم برگزار شد.

در این مراسم شاداب عسگری، ضمن معرفی کتاب، با بیان اینکه از زمان رضاخان استخدام بهائی‌ها در ارتش بیشتر شد، درباره نحوه ورود بهائیان به ارتش رژیم پهلوی گفت: توجه بهائیت به ارتش به زمان رضاخان مربوط می‌شود. از نظر رضاخان هیچ شغلی وجود نداشت جز نظامی‌گری؛ همه پسران رضاخان هم به مدرسه نظام و دانشکده افسری می‌رفتند و تمرکز و منشاء قدرت در حکومت پهلوی ارتش بود. لذا بهائیان ارتش را به عنوان میان‌بری برای رسیدن به قدرت می‌دیدند.

مراسم رونمایی از کتاب


نویسنده کتاب "بهائیان نظامی در حکومت پهلوی دوم"، درباره نحوه استخدام بهائیان در ارتش گفت: برخی از بهائیان ارتشی در تعرفه‌هایشان خود را مسلمان معرفی می‌کردند و من در این کتاب اسنادی آورده‌ام که نشان می‌دهد بهائیانی مثل سرلشکر ایادی و سپهبد خادمی و سپهبد رستگار نامدار با عنوان مسلمان به استخدام ارتش در‌آمده‌اند.


مراسم رونمایی از کتاب


شاداب عسگری درباره فعالیت بهائیان در دوران محمدرضا پهلوی نیز گفت: حضور بهائیان در ارتش منافع زیادی برای محمدرضا پهلوی داشت. بعد از ترور شاه در سال 1327 و بعد هم کودتای 28 مرداد، به دلیل حضور توده‌ای‌ها و ملی‌گراها در ارتش، شاه اعتماد خود به ارتش را از دست داد و در این شرایط بهائی‌ها ابزار خوبی برای وی بودند.


در ادامه این مراسم نیز محمدحسن روزی‌طلب، معاون اسناد و کتابخانه مرکز اسناد انقلاب اسلامی، با تاکید بر ضرورت تدوین اسناد بعد از پیروزی انقلاب اسلامی گفت: هدف ما این است که به بحث تدوین اسناد بعد از انقلاب بیشتر ورود کنیم و مرکز اسناد انقلاب اسلامی برای استفاده پژوهشگران و نویسندگان از منابع اسنادی بعد از انقلاب اعلام آمادگی می‌کند.

مراسم رونمایی از کتاب


کتاب "بهائیان نظامی در حکومت پهلوی دوم" به قلم شاداب عسگری و توسط موسسه فرهنگی هنری مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شده است.