اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر کرد
تصاویر دیده نشده از فجر انقلاب اسلامی
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ به مناسبت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی تصاویر دیده نشده از روزهای منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی را منتشر کرد که در ادامه می‌بینید.

تصاویر دیده نشده از فجر انقلاب اسلامی

تصاویر دیده نشده از فجر انقلاب اسلامی

تصاویر دیده نشده از فجر انقلاب اسلامی

تصاویر دیده نشده از فجر انقلاب اسلامی

تصاویر دیده نشده از فجر انقلاب اسلامی

تصاویر دیده نشده از فجر انقلاب اسلامی


تصاویر دیده نشده از فجر انقلاب اسلامی

تصاویر دیده نشده از فجر انقلاب اسلامی

تصاویر دیده نشده از فجر انقلاب اسلامی

تصاویر دیده نشده از فجر انقلاب اسلامی

تصاویر دیده نشده از فجر انقلاب اسلامی

تصاویر دیده نشده از فجر انقلاب اسلامی

تصاویر دیده نشده از فجر انقلاب اسلامی