27 بهمن 1362
آغاز عملیات والفجر 5
عمليات والفجر 5 در منطقه چنگوله در حدفاصل مهران و دهلران آغاز شد و موجب آزادسازي يكصد كيلومتر مربع از اراضي اشغالي و بخش هايي از خاك عراق شد.