اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر کرد
قیام 29 بهمن تبریز از دریچه لنز دوربین
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ در روز 29 بهمن 1356 در حالی که مردم تبریز برای برگزاری مراسم چهلمین روز شهادت مردم قم  آماده می‌شدند با آتش ماموران رژیم پهلوی مواجه شدند.
در زیر تصاویر کمتر دیده شده از این حادثه را مشاهده می‌کنید.


29 بهمن تبریز  در آینه تصاویر

به آتش‌ کشیده شدن ساختمان حزب رستاخیز تبریز در 29 بهمن 56

29 بهمن تبریز  در آینه تصاویر

حضور نظامیان رژیم پهلوی با ادوات سنگین نظامی در 29 بهمن تبریز


29 بهمن تبریز  در آینه تصاویر

تجمع مردم تبریز در مقابل دادسرای تبریز برای اطلاع از سرنوشت دستگیرشدگان


29 بهمن تبریز  در آینه تصاویر

آتش گرفتن سینما متروپل در 29 بهمن 56


29 بهمن تبریز  در آینه تصاویر

بانک صادرات شعبه باغ گلستان تبریز


29 بهمن تبریز  در آینه تصاویر

حضور آیت‌الله قاضی طباطبایی در تظاهرات 29 بهمن تبریز

29 بهمن تبریز  در آینه تصاویر

29 بهمن تبریز  در آینه تصاویر

حمله مامورین به مردم تبریز


29 بهمن تبریز  در آینه تصاویر

29 بهمن تبریز  در آینه تصاویر