1 اسفند 1356
تعطیلی حوزه علمیه قم به مناسبت کشتار مردم تبریز توسط رژیم پهلوی
حوزه علميه قم، امروز در اعتراض به جنايات مأموران رژيم شاه در كشتار مردم تبريز تعطيل بود و مجلس بزرگداشت شهداي اين جنايات در مسجد اعظم قم برگزار شد.