2 اسفند 1324
اعطای امتیاز نفت شمال به شوروی
احمد قوام ـ قوام‌السلطنه ـ در ديدار با استالين در مسكو، با درخواست شوروي براي اعطاي امتياز نفت شمال به آن كشور موافقت كرد.