2 اسفند 1357
استقلال ارتش ایران از مستشاران خارجی
سرلشكر قره ني رئيس ستاد كل ارتش ايران اعلام كرد نيازي به مستشاران نظامي آمريكا نداريم و خودكفايي را به تدريج ايجاد خواهيم كرد وي گفت 80 درصد مستشاران خارجي ايران را ترك كرده اند.