2 اسفند 1357
تعطیل شدن کنسولگری‌های آمریکا در شهرهای ایران
كنسولگري‌هاي آمريكا در شهرهاي تبريز، شيراز و اصفهان توسط دولت آن كشور و از بيم حملات مردم تعطيل شد.