3 اسفند 1362
آغاز عملیات خیبر
عمليات خيبر در شرق رودخانه دجله و داخل هورالهويزه با هدف انهدام نيروهاي سپاه سوم عراق و با رمز «يا رسول‌الله» (ص) آغاز شد.