5 اسفند 1367
ترور نیروهای انقلاب به دست منافقین
سه عضو جهاد دانشگاهي به نام‌های محمدعلی نماززاده، حسينعلی شايسته مهر و رضائی، بر اثر حمله مسلحانه اعضای سازمان مجاهدين خلق ترور شدند و به شهادت رسيدند.