7اسفند 1380
درگذشت آيت الله شيخ محمدجواد عارفي بیرجندی
 آيت الله شيخ محمدجواد عارفي بيرجندي و از مبارزين عصر رضاخان پهلوي كه نقش بارزي در افشاي سياستهاي ضداسلامي وي داشت، در 108 سالگي دارفاني را وداع گفت.