8 اسفند 1340
حمایت آمریکا از پیمان سنتو
آمريكا اعلام كرد پيمان «سنتو» را تقويت خواهد كرد.