در مراسم "مقابله با تحریف تاریخ معاصر و تطهیر پهلوی"صورت گرفت؛
تقدیر از انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی

به گزارش پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی، در مراسم "مقابله با تحریف تاریخ معاصر و تطهیر پهلوی"، در حوزه نشر از مهدی رمضانی از انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی تقدیر شد. در بخش تاریخ شفاهی و پژوهش نیز از دو کتاب "پشت دروازه‌های شهر (خاطرات امیرسرتیپ منوچهر نجف‌دری)" به قلم حسین کاوشی و "بهائیان نظامی در حکومت پهلوی دوم" به قلم شاداب عسگری، از انتشارات موسسه فرهنگی هنری مرکز اسناد انقلاب اسلامی تقدیر به عمل آمد.

بر اساس این گزارش، در حوزه نشر همچنین از حمید قره‌داغی از نشر سورۀ مهر، احمد عطایی از مؤسسۀ فرهنگی هنری قدر ولایت، علی‌محمد مؤدب از مؤسسۀ فرهنگی شهرستان ادب، قاسم حسن‌پور از موزۀ عبرت، رضا قریبی از نشر مؤسسۀ مطالعات تاریخ معاصر ایران، محمد حقی از نشر کتابستان معرفت و مهران عباسی از نشر قاف و در  بخش تاریخ شفاهی و پژوهش
از حجت‌الاسلام سعید فخرزاده، محسن کاظمی، وحید خضاب و حمید داودآبادی نیز تقدیر شد.

در بخش داستان از ابراهیم حسن بیگی،‌ هادی حکیمیان، محمدرضا شرفی‌خبوشان، سیدشمس‌الدین فلاح‌هاشمی، مجتبی حبیبی، محمدعلی گودینی، منیژه آرمین و وجیهه سامانی و در حوزۀ رسانه‌های فعال، از مهدی نقویان کارگردان مستند در برابر طوفان، حسن زمان وزیری، ناشر و مدیر کانال تلگرامی و صفحۀ اینستاگرامی میراث زخم‌خورده، مجتبی صفری مدیر کانال تلگرامی و صفحۀ اینستاگرامی پهلوی ایرانی، مسعود ملکی مدیر فرهنگی دفتر مطالعات جبهۀ فرهنگی انقلاب اسلامی و محمدرضا شهبازی مدیر کانال تلگرامی دو پهلوی تقدیر به عمل آمد.

از موسسه فرهنگی هنری مرکز اسناد انقلاب اسلامی تقدیر شد

از موسسه فرهنگی هنری مرکز اسناد انقلاب اسلامی تقدیر شد

از موسسه فرهنگی هنری مرکز اسناد انقلاب اسلامی تقدیر شد

از موسسه فرهنگی هنری مرکز اسناد انقلاب اسلامی تقدیر شد

از موسسه فرهنگی هنری مرکز اسناد انقلاب اسلامی تقدیر شد

از موسسه فرهنگی هنری مرکز اسناد انقلاب اسلامی تقدیر شد

از موسسه فرهنگی هنری مرکز اسناد انقلاب اسلامی تقدیر شد

از موسسه فرهنگی هنری مرکز اسناد انقلاب اسلامی تقدیر شد