16 اسفند 1367
قطع رابطه ایران و انگلیس
با پايان ضرب الاجل يك هفته اي مجلس شوراي اسلامي براي عذر خواهي انگليس در موضوع سلمان رشدي ، وزارت امور خارجه با صدور بيانيه اي قطع روابط سياسي ايران و انگلستان را رسما اعلام كرد .