16 اسفند 1329
اعدام انقلابی رزم آرا
رزم‌‌آرا، نخست‌وزیر رژیم پهلوی توسط جمعیت فدائیان اسلام ترور شد