18 اسفند 1320
استعفای محمد علی فروغی از نخست وزیری
محمدعلي فروغي از مقام نخست‌وزيري استعفا داد و علي سهيلي مامور تشكيل كابينه شد.