20 اسفند 1363
در گذشت آیت الله خادمی
آيت الله خادمي رئيس حوزه علميه اصفهان و نماینده مردم اصفهان در مجلس خبرگان قانون اساسی  در سن 86 سالگي دارفاني را وداع گفت.