20 اسفند 1357
خروج ایران از پیمان سنتو
ايران در پي پيروزي انقلاب اسلامي از پيمان استعماري «سنتو» خارج شد.