اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر کرد؛
تصاویر کمتر دیده شده از حضور امام خمینی در حرم امیرالمومنین(ع)
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ به مناسبت میلاد با سعادت امیرالمومنین، حضرت امام علی(ع) اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی تصاویری از حضور امام خمینی در حرم امام علی(ع) که مربوط به روزهای تبعید ایشان در نجف اشرف است را منتشر کرد که در ادامه می‌بینید.

تصاویر کمتر دیده شده امام خمینی در حرم امیرالمومنین علی (ع)

تصاویر کمتر دیده شده امام خمینی در حرم امیرالمومنین علی (ع)


تصاویر کمتر دیده شده امام خمینی در حرم امیرالمومنین علی (ع)

تصاویر کمتر دیده شده امام خمینی در حرم امیرالمومنین علی (ع)

تصاویر کمتر دیده شده امام خمینی در حرم امیرالمومنین علی (ع)

تصاویر کمتر دیده شده امام خمینی در حرم امیرالمومنین علی (ع)

تصاویر کمتر دیده شده امام خمینی در حرم امیرالمومنین علی (ع)

تصاویر کمتر دیده شده امام خمینی در حرم امیرالمومنین علی (ع)

تصاویر کمتر دیده شده امام خمینی در حرم امیرالمومنین علی (ع)