27 اسفند 1332
آغاز به کار دومین دوره مجلس سنا

دومين دوره مجلس سنا به رياست سيد حسن تقي‌زاده آغاز به كار كرد. اين مجلس تا 25 اسفند 1338 دائر بود.