2فروردین 1361
آغاز عملیات فتح‌المبین
عملیان بزرگ رزمندگان اسلام با نام"فتح‌المبین" و با رمز "یازهرا" آغاز شد.