3فروردین 1367
فتح نقاطی از عراق طی عملیان والفجر 10
رزمندگان اسلام طی عملیان"والفجر 10" پنج شهر درشمال عراق را فتح کردند. این عملیات از اسفند سال 1366 آغاز شده بود.