5 فروردین 1367
اعتراف سازمان ملل به استفاده رژیم بعث از سلاح شیمیایی
دبیر کل سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای تصریح کرد رژیم بعث عراق از سلاح‌های شیمیایی علیه مردم ایران و حتی مردم عراق استفاده کرده است.