6فروردین 1368
نامه امام خمینی به منتظری
امام خمینی طی نامه‌ای به حسینعلی منتظری، وی را از قائم مقام رهبری عزل کرد.