7 فروردین 1358
خروج ایران از پیمان سنتو
دولت ایران خروج خود را از پیمان سنتو را رسما به اطلاع دولت‌های پاکستان و ترکیه رساند.