9فروردین 1357
تظاهرات سراسری مردم ایران علیه رژیم پهلوی
در شب چهلم شهدای 29 بهمن تبریز، راهپیمایی گسترده‌ای در سراسر کشور برگزار شد.