10 فروردین 1340
رحلت آیت‌الله بروجردی
آیت‌الله سید حسین بروجردی، مرجع تقلید شیعیان جهان، بر اثر سکته قلبی دار فانی را وداع گفت.