13فروردین 1359
توطئه نفتی انگلیس علیه جمهوری اسلامی
دولت انگلیس در اجلاسیه بازار مشترک اروپا در لوکزامبورگ پیشنهاد کرد 9 کشور عضو این اتحادیه از خرید نفت ایران خودداری کنند.