14فروردین 1346
بازداشت آیت الله خامنه‌ای در مشهد
آیت‌الله سید علی خامنه‌ای توسط شهربانی مشهد دستگیر و به اداره ساواک منتقل شد.